W B Cut

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av U S Tobacco Company genom Svenska Tobaks AB 1981-1989.