La Planta, n:r 56

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarren La Planta tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet:
1941-1946
1949-1958