Blend Blå (nr 195)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett med menthol tillverkad av Svenska Tobaks AB sedan 1972 som en uppföljare till den året innan lanserade Gula Blend.
Första lågtjärecigaretten för rökare av mentholcigaretter.

Produktnummer 195

 

 

3-pack och 5-pack för reklamändamål

 

 

 

 

Designen har växlat över tid.

 

 

 

 

Reklamaskkopp