Finskuren Norsk Rull, n:r 573

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Priset var 70 öre för ett paket om 100 gram.