Yard

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarett tillverkad av STA 1968-1972

 

Reklam från 1969