Yankee

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1917-1918.