Yatch

Tillverkas av: Frans Svensson Tobakshandel

Röktobaks importerad av Frans Svensson för Kungliga Segelsällskapets räkning