Frans Svensson Tobakshandel

Ort: Stockholm

Frans Svenssons Tobakshandel vid Stureplan i Stockholm hade ingen egen produktion av tobaksvaror men var en av Sveriges äldsta tobaksaffärer och som dessutom tidvis haft en omfattande import.

Frans Svensson som började som bodbetjänt på tobakshandeln Tjäder & Son öppnade år 1884 en egen cigarr-, snus- och tobakshandel samt tidningar vid Sturegatan 2. Huset stod färdigt 1884 med J A Bång som ägare.

Då butiken efter Frans Svensson död 1897 övertogs av halvbrodern, Karl Hjalmar Svensson, ändrades namnet till Frans Svensson Cigarr & Konsthandelsfirma.

1900 hade man dessutom en butik vid Strandvägen 9 (hörnet till Skeppargatan, sedermera Cubana tobaksimport).

Under 1940-talet flyttade butiken till Stureplan 6 (sedermera nr 2 genom omnumrering) där den sedan fanns kvar under namnet Cigarrummet. Detta företag har senare flyttat till annan adress på Birger Jarlsgatan.

Röktobaken “Hamiltons blandning” hade Greve Gilbert Hamilton framställt genom att under sin fälttjänstgöring i Tyskland blanda olika sorters tobak till en för honom passande smak. Hemkommen till Sverige lät han blandningen skötas av Frans Svenssons tobakshandel vid Stureplan i Stockholm. Det var hans personliga blandning men den blev populär och affären mäktade inte med den ökade efterfrågan utan Greve Hamilton lät den 15 december 1922 sälja sin produkt till Svenska Tobaksmonopolet mot att han skulle få 1 krona per sålt kilogram fram till och med 31/12 1929. Det blev en lysande affär för båda parter.

En annan känd kund var greve Walther von Hallwyl boende i det närliggande Hallwylska palatset.
Andra prominenta kunder var Anders Zorn, Carl David af Wirsén, August Strindberg och Sven Hedin.

Produkter
Alte Herren Cigarre
Diamant (Frans Svensson)
Dubec
Estrella
Flor Preferida
Hamiltons blandning
Junge Herren Cigarillos
Lady
Melek
Simbolo
Smoking-Mixture
Yatch
Yatch-Club

Personkoppling
Frans August Svensson
Karl Hjalmar Svensson
Greve Gilbert Hamilton