Frestadius, H

Ort: Stockholm

Handelsmannen och tidigare klockaren vid Öby bruk i Fellingsbro socken Hans Frestadius (1748 – 1816) bedrev tobakstillverkning i den egna fastigheten vid dåvarande Kungsbacken (nuv. Drottinggatan 81 A, kv. Vingråen  9 & 10).

1781 anhöll tobakshandlaren Hans Fredstadius om tillstånd att uppföra vedbodar m.m. mot den angränsande tomten.
Sonen Hans Olof (1775 – 1829) drev en av stadens största tobaksbodar. Sonen Vilhelm (1801 – 1867) belv ägare till Bergsunds mekaniska verkstad.

1787 var kryddkrämaren A Rudeen  boende i Hans Frestadius fastighet.
1787: ”I Fabriqueren Frestadii hus i Kongsbacken äro Rum för större och smäre hushåll at hyra”
1781: ”Uti Frestadii större Hus i Kongsbacken en trappa up, kunna 8 a 9 rum förenas för et större Hushåll eller fördelas för 2:ne mindre. med särskilte in- och utgångar; likaledes 3:e trappor up, 2:ne Rum och Kök, samt et Rum och Kök, för den som sådant åstundar med härtill hörande lägenheter. Underrättelse får widare i dess Tobaksbod, Huset ofwanföre”

1790 upptas Hans Frestadius som Tobaks Fabriquer i Runemarks Vägvisare.

Han kom tidigt till Stockholm och blev rådman 1801. Han hade övertagit det Ellerska privilegiet och på grund av andra affärer överlät han den 7 februari  1802 privilegiet på grosshandlaren Petter Lundgren – Andersson (1769 – 1824) som senare överlät den på Jacob Fredric Ljunglöf. Fastigheten innehöll både fabrikslokaler och lägenheter.

Tillverkningen bestod i ett antal röktobaksmärken.

Personkoppling

Hans Frestadius

 

Kardustobaksmärket Den idoge Tobaks Planteuren

 

 

Tobakskardus från Frestadius

 

Källor:

Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686 – 1915         Erik Angelin    Nordisk Rotogravyr 1950

Drottninggatan genom tiderna        Arthur Sjögren        Almqvist & Wiksells Förlag 1923

Fastighetsregistret 1675 – 1875