Frestadius, H

Ort: Stockholm

Hans Frestadius bedrev tobakstillverkning vid dåvarande Kungsbacken (nuv. Drottinggatan 81 B)

På Drottninggatan 81 B återfanns 1917 en inskriptionstavla som upplyser om att kompositören Frans Berwald föddes här 1796.
1781 anhöll tobakshandlaren Hans Fredstadius om tillstånd att uppföra vedbodar m.m.

Personkoppling
Hans Frestadius