Friity, R.F.

Ort: Stockholm

R.F. Frity erhöll 1860 burskap som cigarrfabrikör.
Den obetydliga rörelsen var belägen vid Timmermansgatan 27 och nedlades efter några år.