Moss Rose N:r 1, ljus

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1915.

Försåldes både i paket och lösvikt.