S S S GULD, N:r 461

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett med guldmunstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1941.
Tidigare tillverkad av Tabacos A.-B. i Stockholm. Hette tidigare K.S.S.S. guld.
Se vidare K.S.S.S. Guld

K.S.S.S. var Kungliga SegelSällskapet

Reklampåse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA