Växjösnus

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet under 1916.