Vuelta, n:r 109

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1931-1942.

1940 var priset 12,50 kronor för låda á 25 st.