Vuelta Mindre, n:r 110

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1932-1942.

1940 års pris var 7,50 kronor för låda om 25 st.