Vorstenlanden, N:r 87

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i tre olika omgångar.

1916-1934
1939-1939
1943-1972
Senast tillverkad av Malmöfabriken. (Frans Suell)

Pris 1945 var 23 för 100 st, 11,50 kr för 50 st och 1,15 kr för 5 st.

Kuriosa: Min morfar, H.G. Franzén, rökte alltid Vorstenlanden cigarrer som han smulade sönder och använde som röktobak i pipa.