Vogels tobakshandel, cigarrer

Tillverkas av: Vogels tobakshandel

Förpackningar från Vogels tobakshandel. Oklart vad varunamnen var.