Sandefjords cigarettsnitt

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaks AB 1976-1978.