Sana, N:r 350

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad i två omgångar av Svenska Tobaksmonopolet.1936-1941
1947-1958
I reklamen framhölls att den hade nikotinabsoberande filter.

Den första svensktillverkade filtercigaretten.

Pris 1939 var 65 öre för 10 st.
Pris 1940 var 70 öre för 10 st.
Pris 1958 var 3 kr för 20 st.