Sabino, n:r 4

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1916-1917.
Priset 1916 var 10 kronor för 100 stycken.