S.S.S. Kork, n:r 416

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett med korkmunstycke, tidigare tillverkad av AB Tabacos i Stockholm.