Jagaren, N:r 520

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1939-1941. Motivet är den svenska jagaren n:r 5 och är ett typiskt motiv från tiden för andra världskriget.
Tillverkades i bleckburk.
Tillverkades senare även under 50-talet.
1958 var priset 9,50 kr. för en bleckburk om 100 gram och 4,75 kr. för en bleckask om 50 gram.
Återkom senare i sortimentet.