Caravalla, N:r 518

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1923-1941.

1929 års priskurant uppger:

1,25 kr för 50 gr i bleckask.