Carat, N:r 481

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av egyptisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1928-1932,

Priset var 3,50 kr för 50 st.