Caramela, n:r 44

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.

Priset var 1916 17 kronor för 100 st.