Caravelle

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Piptobak tillverkad av Svenska Tobaks AB från 1961.

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Julförpackning

J

Reklam från 1974