Generalsnus Light

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svenskt grovt och aromatiserat snus tillverkat av Gothia sedan 1991.
Se närmare under Generalsnus, n:r 961