Calmar Nyckel

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

se Kalmar Nyckel.
Namnändring på grund av globalisering.