Calmar Lens Wapen

Tillverkas av: Sydow von, Sven Fr.

Röktobak tillverkad under 1820-talet av Sydow i Kalmar.