Camillo, n:r 205

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Cigarrcigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1954-1990