Perla Cubana, n:r203

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1916-1918.
Priset 1916 var 6 kronor för 100 st.