Perfekt, N:r 218

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1939-1959.
Fanns i träask, pappkartong och plåtask.
Framsidan visar en bild av sombreroklädd rökande latinamerikan.
1939 var priset 7.50 kr för 50 st.
Ny förpackning med engelsk text 1955.