Lagoon

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaks AB 1964-1966.
Introducerades som ”Helt ny tobak Tuff men ändå Mild”
Fyllig, mörk, kraftig i aromen.