Lady Twist, n:r 858

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Finspunnen tuggtobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

1943 kostade 250 gr. 7:50 kr. eller 75 öre för en rulle.

1952 kostade 250 gr. 12 kr. eller 1:20 för en rulle.