Lance Hard Pack LS

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Filtercigarett av  tillverkad av Svenska Tobaks AB 1976-1978. Innehöll Virginia (70 %), Burleytobak (25 %) och orientalisk tobak (5 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam från 1977