Norrlandsblandning (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
År 1915 kostade 100 gr. 70 öre.

Tillverkades tidigare av Brinck, Hafström & C:o i Stockholm.