Pirs blandning, n:r 528

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Dr. Pirs blandning är en röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1925-1941.