Pallas, n:r 325

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1934-1941.

1939 års pris för 10 st i pappkartong var 50 öre.