Palmyra

Tillverkas av: Malmö Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolag

Cigarr från Malmö Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolag.
Namnet taget från den stad i Syrien där drottning Zenobia bodde.