Pampas, n:r 252

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1945-1946.
Priset 1946 var 1.70 kr. för 10 st.