Panama, straw tipped

Tillverkas av: Strengberg, Ph.U., & C:o

Panamacigaretten tillverkades av Ph. U. Strengberg & Co. AB i Köpenhamn.
Fanns i plåtförpackning om 50 och 100 cigaretter.
Lådan märkt med anti trust.