Malmö Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolag

Ort: Malmö

Bröderna Jonas Magnus och Christoffer Gadd grundade den 1 oktober 1873 Malmö Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolag.

Efter det att Jonas avlidit 1893 övertog Christoffer Gadd ensam firman. Han drev det till 1911 då det övertogs av
F.H. Kockums Tobaksfabriksaktiebolag och den 8 augusti 1911 antogs ny bolagsordning.
Aktiekapitalet utgjordes då av 20 000 kr á 1 000 kr.
Kapitalet utgjordes av 20 000 kr och styrelsen bestod av fil. dr. Carl Herslow, grosshandlaren Cornelius Faxe, Ingenjören Frans Henrik Kockum och direktören Anton Siersen.

1890 års fabriksberättelse uppger 95 anställda, 1 verkmästare, 44 män och 24 kvinnor över 18 år samt 19 män och 8 kvinnor under 18 år.
Tillverkningsvärdet var 158 150 kronor.

År 1890 anger Malmö stads adresskalender att företaget låg vid Generalsgatan 45.
Företaget låg senare vid Grynbodgatan 14 i Malmö och lokalerna övertogs 1912 av Läskedrycksfabriken Saturnus.
Företaget uppgick den 1 januari 1913 i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

Produkter
Adelina
Amistad
Flor de Aroma
Malmö Ros
Palmyra
Redbart och Godt
Venus

Personkoppling
Jonas Magnus Gadd
Christoffer Gadd
Anton Julius Seirsen
Gustaf Odert Peter

 

 

 

Insidan på cigarrlåda