Malmö Nya Cigarr- och Tobaksfabrik

Ort: Malmö

Handelsresanden och bokhållaren  Patrik Hjalmar Persson  (f. 15/2 1886 i Östra Torp, Malmöhus län, d. 20/8 1958 i Limhamn) och fabrikören Nils Petter Bengtsson, f. 1883, lät den 1 februari 1913 inregistrera Malmö Nya Cigarr- och Tobaksfabrik, Persson och Bengtsson.
Nils P. Bengtsson drev dessutom N.P. Bengtssons Cigarrfabrik i Södra Sandby.
Malmö Nya Cigarr- och Tobaksfabrik inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.