Malmö Nya Cigarrfabrik ( Lindgren)

Ort: Malmö

Den 11 mars 1892 inregistrerades av Ar. Lindgren en firma med namn Malmö Nya Cigarrfabrik.
Namnet hade funnits tidigare men var nu ledigt.
Redan den 10 augusti 1892 överläts företaget till Carl Johan Redtzer men några tillverkningsuppgifter har ej återfunnits i fabriksberättelserna.