Amistad

Tillverkas av: Malmö Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolag

Cigarren Amistad tillverkades av Malmö Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolag.
Amistad var även fabriken telegramadress.