Amiralen

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaks AB 1988-1996.
Tillverkades för cigarrklubben Gustaf V.
Cigarrklubben Gustav V bildades av
fyra sjöofficerare och två mariningenjörer som tjänstgjort ombord på
pansarskeppet Gustaf V i slutet av 1940-talet.
I första paragrafen står att klubben ”genom välvillig upplysning vill verka för
spridning av det utsökta medel till tankeskärpa och välbefinnande som en god
cigarr utgör”.
År 1951 utnämndes Sir Winston Churchill av klubben till sin Patron och som sådan
fick han cigarrsändningar till sina högtidsdagar. Det framgår av tackbreven att
han i hög grad uppskattade gåvorna.
Klubben har myntat begreppet ”cigarricitet”, vilket har många tolkningar.
Gemensamt för tolkningarna är att det handlar om ett sätt att förhålla sig till
cigarren och dess kultur.
Cigarren lär senare ha tillverkats av Elisabet Bas i Nederländerna.