Virginia N:r 1, n:r 657

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak för lösviktsförsäljning tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
Priset var år 1916 37,50 kr för en 5 kg kagge.