Universum, n:r 17

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915.1918.

Priset 1916 var 12 kronor för 100 st. och 6 kronor för 50 st.