Ettan Portionssnus

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Variant av Ettan tillverkat av Svenska Tobaks AB efterföljare Gothia sedan 1990.