Extra Snus nr 1

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1915. Tidigare tillverkat av A T Barkmans Snusfabrik i Stockholm.